CS0234 Ang uri o pangalan ng namespace na 'Mvc' ay hindi umiiral sa namespace 'Microsoft.AspNe ...

Cs0234 Type Namespace Namemvcdoes Not Exist NamespacemicrosoftCS0234 Ang uri o pangalan ng namespace na 'Mvc' ay wala sa namespace na 'Microsoft.AspNet' (nawawala ba ang sanggunian sa pagpupulong?)

CS0246 Ang uri o pangalan ng namespace na 'Controller' ay hindi matagpuan (nawawala ka ba sa paggamit ng direktiba o isang sanggunian sa pagpupulong?)Mula saAsp.Net5Ayon sa iskedyul ng paglabas, ang unang opisyal na bersyon ay inilabas sa unang isang-kapat ng taong ito.Ang oras na ginugol sa pakikipag-ugnay sa mga kaibigan ay masyadong maikli na maraming mga problema ay hindi madaling makahanap ng mga solusyon sa Internet.Gumagawa ako ng isang talaan dito, inaasahan kong makatulong sa lahat


================================== = ================================== =

Ang ilang mga bagay ay hindi kasing lakas hangga't maaari, tama lamang. Sa malalalim na salita, mababaw ang sinabi namin, dahan-dahan kaming lumakad sa mahabang kalsada. ——Bi Shumin