error LNK1104: hindi mabubuksan ang file na 'glut32.lib

Error Lnk1104 Can Not Open Fileglut32error LNK1104: hindi mabubuksan ang file na 'glut32.lib @ yogurt_

Itala kung anong mga problema ang nakatagpo, ang buong proyekto ay 64-bit, kailangang gamitin ang glut library, error 1104 ay hindi maaaring buksan ang file ay pinatakbo 'glut32.libang glut.lib ay inilalagay sa C: Program Files (x86) Microsoft Visual Studio 2017 Community VC Tools MSVC 14.16.27023 lib x64 ngAng pangwakas na solusyon

Ang C: Program Files (x86) Microsoft Visual Studio 2017 Community VC Tools MSVC 14.16.27023 lib x86 at C: Program Files (x86) Microsoft Visual Studio 2017 Community VC Ang Tools MSVC 14.16.27023 lib x64 ay inilalagay sa library catalog at nai-save, ang programa ay maaaring tumakbo nang normal.
imaheimahe

Paunang maghanap ng mga solusyon mula sa mga sumusunod:

glut32.lib ay inilalagay sa C: Program Files (x86) Microsoft Visual Studio 2017 Community VC Tools MSVC 14.16.27023 lib x86 ng
sa pagsisimula lamang ng C: Program Files (x86) Microsoft Visual Studio 2017 Community VC Tools MSVC 14.16.27023 lib x86 direktoryo sa library kung saan ang error, pagkatapos ay ang C: Program Files (x86) Microsoft Visual Studio 2017 Community VC Tools MSVC 14.16.27023 lib x64 upang sumali, ngunit error din

Ang dahilan kung bakit hindi nila alam, pagkatapos ay itala