Error kapag nag-iipon ng pycaffe: nakamamatay na error: ang numpy / arrayobject.h ay walang file o direktoryo na iyon

Error When Compiling PycaffeError kapag nag-iipon ng pycaffe: nakamamatay na error: ang numpy / arrayobject.h ay walang file o direktoryo na iyon
Sa katunayan, naka-install na ang numpy, mayroong anaconda2, walang problema sa import numpy sa python, ngunit naiulat ito dito, ang solusyon ay:

sudo apt-get install python-numpythensudo make pycaffe -j16

Pycaffe compiled successfully

If it still doesn't work, you can try:

import numpy as np np.get_include() makuha:

/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/include

Find PYTHON_INCLUDE in Makefile.config and found something different:

PYTHON_INCLUDE := /usr/include/python2.7
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/include

To add a local, become:

PYTHON_INCLUDE := /usr/include/python2.7
/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/include
Then make pycaffe is ok


Napakagulat na mag-ipon ng pycaffe sa direktoryo ng caffe / build: Walang panuntunan upang makagawa ng target na 'pycaffe'. Sa direktoryo ng ugat ng caffe, maaari mo