Pag-normalize ng lokal na tugon na LRN (Local Response Normalization) ay

Local Response Normalization Lrn IsMaraming paraan upang gawing normal. Ang unang pagkakataon na nakatagpo ka ng LRN ay sa Alexnet, na ginagamit upang gawing normal ang output ng convolutional layer. Ang formula ay ang mga sumusunod:

LRNDito, ipinapahiwatig ko ang i-th channel, at ang (x, y) ay isang tiyak na posisyon ng pixel point. Ang ibig sabihin nito ay nais kong gawing normal ang halaga ng (x, y) posisyon ng i-th channel ng convolutional output. Bakit ito tinatawag na isang bahagyang tugon? Personal na iniisip na dahil sa tuwing sulit ang normalisasyon, kinakailangang mag-refer sa halaga ng tugon sa isang lokal na lugar na nauugnay sa halaga. Paano natutukoy ang lokal na lugar na ito?è & iquestéåå & frac34çæè & iquest °Narito ang mga halagang iyon na may parehong posisyon (x, y) bilang ang halaga at isang distansya n / 2 mula sa channel i. Isulat muna ang mga ito, at pagkatapos ay maunawaan sa paglaon.

sanggunian: https://blog.csdn.net/u014296502/article/details/78839881