org.openqa.selenium.WebDriverException: hindi kilalang error: hindi mahanap ang Chrome binary

Org Openqa Selenium Webdriverexceptionhindi kilalang error: hindi mahanap ang Chrome binary

Kung ito ay isang landas tulad ng sumusunod, ilipat ang file na Chrome sa C: Program Files Google to C: Program Files (x86) Google, at pagkatapos ay walang maiuulat na error.
imahe