Js

Ipakita ang mga dokumento ni Daokebaba sa anyo ng mga larawan para sa madaling pag-print.

Show Daokebabas Documents Form PicturesGumamit ng Firefox, Google, Edge at iba pang mga browser na maaaring gumamit ng Oil Monkey.
Idagdag lamang ang script sa ibaba.
imaheMatapos patakbuhin ang script, magkakaroon ng dagdag na pindutan sa kaliwang bahagi ng web page. I-click ang pindutan upang maipakita ang dokumento sa pahina bilang isang larawan.

// ==UserScript== // @name copy rice husk-doc88.com // @namespace Violentmonkey Scripts doc88 // @match *://www.doc88.com/* // @grant none // @version 1.0 // @author - // @description 2020/3/5 9:02:22 AM // ==/UserScript== $(document).ready(function () { var btn05 = $('') $('body').append(btn05) document.getElementById('wzmBtn').addEventListener('click', function () { showtext() }) }) function showtext() { var canName = 'page_' + document.getElementById('pageNumInput').value var canvas = document.getElementById(canName) var dataUrl = canvas.toDataURL() window.open(dataUrl, 'toDataURL() image') }