Solusyon ng error sa database ng Sqlserver

Sqlserver Database Error Solutionhttps://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/errors-events/mssqlserver-18456-database-engine-error?view=sql-server-2017

Pangalan ng server: .
Numero ng Error: 18456
Kalubhaan: 14
Estado: 1
Numero ng Linya: 65536Estado 1Hindi magagamit ang impormasyon sa error. Karaniwang nangangahulugan ang estado na ito na wala kang pahintulot na makatanggap ng mga detalye ng error. Makipag-ugnay sa iyong administrator ng SQL Server para sa karagdagang impormasyon.Ang huling natuklasan ay dahil ang database ay mali.

Lokal na naka-install na sql server 2008 at sql server 2014, kung saan ang koneksyon ng sql server 2008 ay 127.0.0.1, ngunit ang koneksyon ng sql server 2014 ay dapat na 127.0.0.1 sql2014

Paghahanap gamit ang lahat, ssms.exe 'C: Program Files (x86) Microsoft SQL Server ' [Ang ssms.exe ay studio sa pamamahala ng server ng server]'C: Program Files (x86) Microsoft SQL Server 120 Tools Binn ManagementStudio Ssms.exe'

Muling nai-print sa: https://www.cnblogs.com/chucklu/p/3807523.html