Lumilitaw ang isang babala kapag lumilikha ng isang xml file: Walang mga hadlang sa grammar (DTD o XML Schema) na sumangguni sa dokumento.

Warning Appears When Creating An Xml FileSolusyon:

Una, baguhin ang Mga Kagustuhan - >> XML 'Walang natukoy na grammar na babala para sa' Balewalain '
Baguhin ang 'Error' upang 'Balewalain' tulad ng ipinakita.

O ang pangalawang pamamaraan:Pangalawa, dagdagan

Ang parehong pamamaraan ay maayos, at inirekomenda ang pangalawang pamamaraan.Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring huwag mag-atubiling ibahagi ang mga ito at ibahagi ang iyong kaligayahan.